קבלו ממני מתנה
סדרת טיפים להתמודדות במשפחה
שיש בה חולה בדמנציה

כלים אפקטיביים שיעזרו לך להתמודד עם
השחיקה בטיפול בהורה עם דמנציה