כבת שכולה לחלל צה”ל,
אשר מכירה מילדות את נוכחות הכאב
ואת תקוות הריפוי
אני מוצאת את ייעודי בתמיכה וטיפול
באנשים שחוו אובדן ומתמודדים עם שכול.

 

אני בראיון בתוכניתה של אורנה דץ על "התמודדות עם אובדן"

 

שלכם אורנה לגיל הזהב > https://seniorsorline.com/