יסוד לשון הרעאורנה לוטן אשכנזי | הרצאה לגיל השלישי
*להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה 
לשנאה, לבוז או ללעג מצדם.
*לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות 
המיוחסים לו.
*לפגוע באדם במשרתו… בעסקו, במשלח ידו או 
במקצועו.
*לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית.

 

פתיחת ההרצאה -במועדון ויצ"ו בכפר סבא

רוצה לשמוע עוד… אורנה 054-8171729

להצטרפות לקבוצת ווצאפ: https://chat.whatsapp.com/EoNAC9vX3fIJmOnzDxdj2q

שלכם אורנה לגיל הזהב > https://seniorsorline.com/