בתאריך 26/10/1994 נחתם הסכם השלום עם ירדן.לי לוטן | הסכם השלום

לי לוטן (בתי) נבחרה להגיש את הפרחים, כנכדתו של אבי
גיורא אשכנזי ז"ל שנפל בקרב על שחרור ירושלים במלחמת 6 הימים.

איתן הבר מנהל לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, (במלאות עשור להסכם בשנת 2004),מתאר את ההכנות לטכס, ואת תקלת הפרחים.

 

 

שלום עם ירדן

איתן הבר-לי לוטן

 

איתן הבר וילדת הפרחים