בתאריך 26/10/1994 נחתם הסכם השלום עם ירדן.לי לוטן | הסכם השלום

(בתי) נבחרה להגיש את הפרחים, כנכדתו של אבי
 שנפל בקרב על שחרור ירושלים במלחמת 6 הימים.

איתן הבר מנהל לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, (במלאות עשור להסכם בשנת 2004),מתאר את ההכנות לטכס, ואת תקלת הפרחים.

 

 

שלום עם ירדן

lee lotan

lee lotan

איתן הבר-לי לוטן

לצפייה בכתבה "איתן הבר וילדת הפרחים" -ערוץ 2 ⇓