חנן פורת מספר על הקרב בירושלים והקמת "בית אורות"

חנן פורת היה רץ מ"פ של גיורא אשכנזיגיורא אשכנזי | אובדן במשפחה

פלוגה ד' גדוד 66 בחטיבת הצנחנים 55
חנן פורת הקים את ישיבת "בית אורות" בירושלים
לזכרו של מפקדו (אבי) גיורא אשכנזי ז"ל
שנפל סמוך לאוגוסטה ויקטוריה
במלחמת 6 הימים, בקרב לשחרור ירושלים 

גיורא אשכנזי | גבעת התחמושת