עדכון זכויות לשורדי שואה יוצאי רומניה:

1. פנסיה סוציאלית מגרמניה לשורדי שואה מרומניה:

ביולי 2019 ממשלות ישראל וגרמניה הגיעו להסכמות על זכויות חדשות שיחולו על שורדי שואה יוצאי רומניה שנולדו עד שנת 1936 והיו בזמן המלחמה בעשרים ערים וכפרים ברחבי רומניה שטרם הוכרו עד היום כגטאות. העשרים ערים וכפרים הללו הוכרו כגטאות פתוחים המאפשרים למי שהיה בהן להיות זכאי לקבל פנסיה סוציאלית מהביטוח הסוציאלי הגרמני.
רשימת עשרים הערים ברומניה שהוכרו לאחרונה כגטאות פתוחים:
יאסי, בוטושאן, טרגו מורש, גלץ, פוקשאן, טקוץ, רומן, פייטרה נייאמץ, ברלד, ווסלוי, אלבה יוליה, קונסטנצה, טרגו נייאמץ, הרלאו, בוזאו, רומניקו סראט, שטפנשט, קריובה, פאשקן, בקאו.
בעבר הגרמנים הכירו כבר בערים הבאות מרומניה:
איזור טרנסניסטריה, צ'רנוביץ, מוגילב, גינטה.

זכויות ליורשים שהם האלמנים או דור שני:
האלמנים או אלמנות של יוצאי הגטאות מהרשימה למעלה זכאים לפנסיה חודשית לכל החיים.

בנוסף, אם האלמן או אלמנה נפטרו ולא קיבלו את הפנסיה,
הדור השני יכולים לקבל תשלום רטרואקטיבי אחד עבור התקופה בין 1.7.97 ועד ליום פטירתו של הניצול.
יש לעמוד בתנאים הבאים (האלמנים צריכים לעמוד רק בתנאים 1 ו- 3 ודור שני צריכים לעמוד בשלושת התנאים יחד):
1. הניצול שנפטר לא הגיש מעולם בקשה לביטוח הסוציאלי הגרמני.
2. הניצול נפטר לאחר 27 ביוני 2002.
3. הניצול הגיש בקשה לביטוח הלאומי בישראל לקבלת קצבת
זקנה לאחר 1.4.75.
(התמונות לקוחות מתוך ויקיפדיה מהערך על שואת יהודי רומניה).

2. גמלה חודשית לשורדי שואה מרומניה:

קצבה חודשית מישראל למי שלא מקבל עדיין חודשית או תלת חודשית:
בנוסף לזכות החדשה הזו מגרמניה, שורדי שואה שחיים רק בישראל

מהערים שברשימה החדשה שעדיין לא מקבלים גמלה חודשית מגרמניה או מישראל או מקרן סעיף 2,
זכאים לקבל גמלה חודשית מישראל בתנאי שהם היו בחיים בזמן המלחמה ברומניה
גם כילדים וגם כעוברים (נולדו עד יוני 45). חשוב להבין – זכות זו לא רלוונטית לדור שני
אלא רק לשורדים שהם בחיים כיום ומקבלים כיום רק מענק שנתי או עדיין לא מקבלים כלום.
שורדי שואה מרומניה מהרשימה החדשה שחיים בחו"ל יכולים לקבל גמלה תלת חודשית מקרן סעיף 2.

3. גמלה חודשית לשורדי שואה שעלו אחרי 53:

שורדי שואה מרומניה שלא היו בערים מהרשימה החדשה שפורטה בסעיפים הקודמים, ושעלו אחרי 1953 וכבר מקבלים מענק שנתי כשורדים או שלא מקבלים עדיין כלום, ייתכן בתנאים מסוימים שיהיו זכאים לקבל גמלה חודשית מהאוצר בגין המלחמה. מדובר בשורדים שהחל מיוני 1941 היו תחת שלטון רומני בערים השונות ברומניה.
גם אלה שהיו רק תינוקות ואפילו עוברים (נולדו עד יוני 45) שהוריהם היו תחת שלטון רומני בזמן המלחמה יכולים לקבל זכות זו.
אלה שכבר מקבלים גמלה חודשית מהאוצר או מגרמניה או תלת חודשית מגרמניה לא זכאים לגמלה זו שניתנת רק למי שלא מקבל חודשית עדיין.
פרטים על עמי בר כותב המידע:
אני בן של שורדי שואה ולכן בחרתי לעסוק בפעילות חברתית זו, במסגרתה אני מדריך כיצד לקבל זכויות אלו. אנא צרו איתי קשר במייל או השאירו הודעה בטלפון שבו מגיעים ישר לתא קולי שמיועד לקבל הודעות. עדיף להתכתב איתי במייל כי במייל אני יכול להגיב מהר יותר מאשר בטלפון.
אנא העבירו מייל זה לכל רשימת התפוצה שלכם יש עדיין רבים שלא מודעים לזכויות אלה!

אימייל: shoa.rights@gmail.com
טלפון להשארת הודעות בלבד:  055-6665123
אתר אינטרנט:    www.amibar.coi.co.il