הרצאה | "רס"ן שמועתי" על שמועות ורכילות

יסוד לשון הרע *להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם. *לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו. *לפגוע באדם במשרתו… בעסקו, במשלח ידו או במקצועו. *לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית.  ...